EĞİTİM PROGRAMLARI

101 - BASICS OF FATS & OILS (Yağın Temelleri)

102 - INTRODUCTION TO APPLICATIONS OF FATS & OILS (Yağların Uygulamalarına Giriş )

103 - FATS & OIL PRODUCTS IN VARIOUS APPLICATIONS (Çeşitli Uygulamalarda Yağ Ürünleri)

201 - INCREASED INDUSTRIAL USE OF PALM (Palm Yağının Endüstride Kullanımı)

202 - DEFECTS ON FINAL PRODUCTS (Son Ürün Problemleri )

203 – CRYSTALLIZATION (Kristalizasyon)

204 - EFFECTS OF TRIGLYCERIDES ON RHEOLOGY (Trigliseritlerin Reoloji Üzerindeki Etkisi)

301 - COCOA BUTTER ALTERNATIVES (Kakao Yağı Alternatifleri)

302 - TEMPERING (Temperleme)

303 - EMULGATORS (Emülgatörler)

304 – IMPORTANCE OF PROPER COOLING TECHNIQUES FOR EFFICIENT USE OF FATS & OILS IN APPLICATIONS (Uygulamalarda Verimli Yağ Kullanımı için Uygun Soğutma Tekniklerinin Önemi)

305 - OIL MIGRATION : THE BASICS (Yağ Göçü : Temelleri)

306 – EUTECTIC EFFECT (Ötektik Etki)

307 – APPLICATION OF LAMINATION (Katmanlı Yapı Uygulamaları)

401 - MOISTURE BARRIERS (Nem Bariyerleri)

402 – PUMPABLE SPREAD FATS AND THEIR IMPACT ON SPREADIBLITY OF FINAL PRODUCTS (Pumpable Spread Yağları ve Son Ürünün Sürülebilirliğinde Etkileri)

403 - PUFF PASTRY SHORTENINGS / MARGARINES IN MASS PRODUCTION (Büyük ölçekli üretimlerde Kabaran Pasta Ürün Shortening ve Margarinleri)

404 - OIL MIGRATION: MINIMISATION OF EXTENT AND EFFECTS (Yağ Göçü: Kapsamı ve Etkilerinin Minimize Edilmesi )

*305 nolu dersi almak gereklidir.

405 - EFFECTS OF NUT OIL MIGRATION ON POLYMORPHIC TRANSFORMATION WITH MODEL SYSTEM (Model Sistemleri ile Polimorfik Dönüşümlerinde Fındık Yağının Göç Etkisi)

406 – ADVANTAGE AND DISADVANTAGE OF EUTECTIC EFFECT ON LAURIC & NON-LAURIC FATS & OILS (Laurik ve Laurik Olmayan Yağlarda Ötektik Etkinin Avantajı ve Dezavantajı)